Kapituła Konkursu

Poznaj Kapitułę XIX Edycji Konkursu Project Master

 1. Prof. dr hab. Michał Trocki – Przewodniczący Kapituły Konkursu Project Master (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 2. Prof. dr hab. Adam Stabryła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 3. Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniwersytet Warszawski) 
 4. Prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta (Politechnika Wrocławska) 
 5. Prof. dr hab. Stanisław Marciniak (Politechnika Warszawska) 
 6. Prof. dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)
 7. Prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek (Politechnika Śląska) 
 8. Prof. PG dr hab. inż. Marek Wirkus (Politechnika Gdańska) 
 9. Prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
 10. Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) 
 11. Prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Politechnika Warszawska) 
 12. Prof. AGH dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz (AGH w Krakowie) 
 13. Prof. SGH dr hab. Monika Łada (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 14. Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) 
 15. Prof. UEK dr hab. Sławomir Wawak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 16. Prof. UEW dr Marek Wąsowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 17. Dr inż. Bogumił Dałkowski (First Assessor IPMA Polska) 
 18. Dr inż. Zygmunt Krasiński (Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii IZTECH)
 19. Dr inż. Łukasz Sienkiewicz (Członek Zarządu IPMA Polska) 
 20. Dr Joanna Rzempała (Uniwersytet Szczeciński) 
 21. Andrzej Diakun (Wiceprezes Zarządu Energa Green Development Sp. z o.o.) 
 22. Tomasz Leśniowski (Prezes Zarządu IPMA Polska) 
 23. Śp. prof. US dr hab. Wojciech Downar (Uniwersytet Szczeciński, członek Kapituły w latach 2015-2022)


IPMA Polska
ul. Starościńska 1B lok.3
02-516 Warszawa
www.ipma.pl

Team Project Master
projectmaster@ipma.pl

+48 505 803 312
+48 22 622 21 12

Back To Top