XIX Edycja Konkursu
PROJECT MASTER
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową
z dziedziny zarządzania projektami
Zgłoszenia przyjmujemy do 4 października 2024!

Zgłoś swoją pracę do konkursu!

Autorzy prac

W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac licencjackich/inżynierskich, magisterskich, podyplomowych oraz doktorskich.

Ogólnopolski zasięg

Konkurs organizowany jest dla studentów, doktorantów, słuchaczy oraz absolwentów wszystkich uczelni wyższych, które posiadają siedzibę na terytorium Polski.

Cel konkursu

Promocja badań i osiągnięć młodych naukowców w zakresie tematyki zarządzania projektami.

To ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką/inżynierską, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami organizowany przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konkurs ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie (w tym inżynierskie), prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. To doskonała okazja do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Organizowany od 2002 roku, rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Jednym z głównych celów IPMA Polska jest szerzenie i promocja wiedzy na temat zarządzania projektami. Dlatego też pragniemy docenić wkład naukowy młodych osób w rozwój tej niezwykle interesującej dziedziny.

Konkurs w liczbach

0
OSOBY W KAPITULE KONKURSU
0
PRAC KONKURSOWYCH ROCZNIE
0
COROCZNIE WRĘCZANE TYTUŁY PROJECT MASTER

Harmonogram XIX Edycji Konkursu Project Master

Etap 1

01.06.2024 – 04.10.2024
Termin nadsyłania prac konkursowych

Etap 2

07.10.2024 – 17.10.2024
Ocena prac konkursowych i wyłonienie prac nominowanych

Etap 3

21.10.2024 - 29.10.2024
Ocena prac nominowanych

Etap 4

31.10.2024
Ogłoszenie wyników i wyłonienie Project Masterów

Etap 5

13.11.2024
Finał konkursu podczas Seminarium PM Edukacja

Konferencja IPMA Polska

Voucher uprawniający do bezpłatnego udziału w 27. Konferencji IPMA Polska: CHALLENGES, która odbędzie się 14-15 listopada 2024 r. w Warszawie

Voucher na certyfikację IPMA-D

Możliwość bezpłatnego przystąpienia do certyfikacji IPMA-D, która już teraz jest rozpoznawalna w branży zarządzania projektami na całym świecie

Członkostwo w IPMA Polska

Roczne członkostwo
w stowarzyszeniu IPMA Polska to możliwość stania się członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej Project Managerów

Warsztaty IPMA Young Crew Polska

Voucher uprawniający do bezpłatnego udziału w Warsztatach IPMA Young Crew Polska 2025, na których można rozwinąć praktyczne umiejętności
z Project Managementu

Patroni Honorowi XIX Edycji Konkursu Project Master

Partnerzy XVIII Edycji Konkursu Project Master

Grupa Absolvent

Patronat Medialny

Grupa StudentNews

Patronat Medialny

Partnerzy XIX Edycji Konkursu Project Master zostaną ogłoszeni wkrótce...

Team Konkursu

Codziennie pracujemy nad udoskonalaniem konkursu Project Master, tak aby zwycięzcy, studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych mogli zyskać rozpoznawalność w Polsce

dr Joanna Rzempała

Uniwersytet Szczeciński,
Wydział Ekonomii, Finansów
i Zarządzania

Dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Katarzyna Baumgart

International Project Management Association Polska

Katarzyna Dorociak

International Project Management Association Young Crew Polska


IPMA Polska
ul. Starościńska 1B lok.3
02-516 Warszawa
www.ipma.pl

Team Project Master
projectmaster@ipma.pl

+48 505 803 312
+48 22 622 21 12

Back To Top